Mobigo Mobile

Grund
Introduktion för hur Mobigo Mobile ser ut och fungerar.
Skapa uppdrag
Hur du skapar nya uppdrag i Mobigo Mobile.
Återrapportera uppdrag
Hur du återrapporterar uppdrag i Mobigo Mobile.
Plocka uppdrag från kö
Hur du hämtar ett uppdrag från kön.<[/videobox]
Tidrapportering
Lär dig de olika sätten för tidsrapportering.
Egen personal
Mobigo Mobiles funktionalitet för att hantera egen personal.
Sök
Det finns en kraftfull sökfunktionalitet i Mobigo Mobile. Här går vi igenom hur den fungerar.
Kundregister
Genomgång av hur du arbetar med kundregistret i Mobigo Mobile.
Artikelregister
Genomgång av hur du arbetar med artikelregistret i Mobigo Mobile.
Objektregister
Genomgång av hur du arbetar med objektregistret i Mobigo Mobile.
Bifoga dokument och checklistor
Genomgång av hur du bifogar dokument och checklistor i Mobigo Mobile.
Meddelanden
I Mobigo Mobile finns en meddelande funktion som låter dig kommunicera med dina medarbetare.
Körjournal
Hur du fyller i körjournaler i Mobigo Mobile.
Varning och noteringar
Hur du arbetar med varningar och noteringar i Mobigo Mobile.