Uppdrag status

Planerat

Ett planerat uppdrag har ännu inte skickats ut eller mottagits av utföraren.

Utskickat

Ett utskickat uppdrag har skickats ut men ännu inte bekräftat mottagits av utföraren.

Mottaget

Ett mottaget uppdrag är mottaget av utföraren (finns i handdatorn).

Pågående

Ett pågående uppdrag är mottaget av utföraren, och dessutom har utföraren påbörjat registrering av tid på uppdraget.

Klart

Ett klart uppdrag är klarmarkerat av utföraren (och finns inte längre i handdatorn).

Arkiverat

Ett arkiverat uppdrag har exporterats till affärsystem (som order eller fakturaunderlag) eller har manuellt markerats som arkiverat. Arkiverade uppdrag finns alltid fullt sökbara i historiken.

Exempel på Mobigos automatiska hantering av uppdragsstatus

  1. Ett uppdrag skapas på (Kö) i Mobigo Desktop och planeras 2009-10-11 (status Planerat).
  2. Uppdraget flyttas till utförare Kalle Carlsson (status fortfarande Planerat).
  3. Kalle går in på uppdraget i sin handdator (status Mottaget) (Mobigo Mobile).
  4. Kalle registrerar restid på uppdraget i handdatorn(status Pågående) (Mobigo Mobile).
  5. Kalle klarmarkerar uppdraget i handdatorn. Uppdraget finns nu inte längre i Kalles handdator (status Klart).
  6. Arbetsledaren justerar priser på uppdraget i Mobigo Desktop (status fortfarande Klart).
  7. Uppdraget exporteras till affärssystemet som faktura (status Arkiverat).