Uppdragsvyn

Uppdragsvyn når du genom att klicka på huvudfliken Uppdrag.

I Uppdragsvyn visas en lista med uppdrag. Här har du möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram de uppdrag du vill hitta.

Info
Om du inte ser några uppdrag i listan, börja med att klicka på knappen Återställ filter som finns längst till höger i filterraden, så att alla uppdrag visas, oavsett datum, utförare etc.
Se också till att fältet Snabbfilter längst ner på sidan är tomt.

Uppdragens status (färgmarkering)

Se Uppdrag Status

Urval

Ovanför uppdragslistan finns en rad med Urval. Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla uppdrag om du inte vill använda något urval.

Filter

Ovanför uppdragslistan (under urvalsraden) finns en rad med ytterligare filtermöjligheter. Här kan du filtrera ut uppdrag baserat på:

  • Status (Planerat/Utskickat/Mottaget/Pågående/Klart/Arkiverat).
    Klicka på knapparna (färgade cirklarna) för att visa eller dölja uppdrag med respektive status.
  • Utförare, Ansvarig, Registrerat, Prioritet, Projekt, Resurs eller Uppdragsfält
    Välj vilket fält du vill filtrera på genom att klicka på rubriken (som är försedd med en liten pil). Välj därefter alternativ i listan.
  • Datum
    Klicka i någon av knapparna om du vill filtrera på specifik dag (1), vecka (7), månad (31) eller valfritt intervall (X).

Du kan återställa filterraden så att den inte begränsar vilka uppdrag som visas genom att klicka på knappen (rött kryss) längst till höger på raden.

Snabbfilter

Under uppdragslistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på uppdragen.

Info
Uppdragslistan visar det kombinerade resultatet av samtliga filter och urval. Om du valt ett urvalsalternativ, filtrerat på ett datumintervall och skrivit in ord i snabbfiltret så visas endast de uppdrag som uppfyller samtliga kriterier.

Sortera listan med hjälp av kolumnrubrikerna

Genom att klicka på en kolumnrubrik, sorteras uppdragen utifrån innehållet just den kolumnen. Låt säga att du väljer att klicka på kolumnen Ansvarig. Uppdragen sorteras på Ansvarigs användarnamn från A-Ö. Om du klickar en gång till på samma kolumnrubrik, sorteras uppdragen från Ö-A.

Ändra ordningen på kolumnrubriker

Placera muspekaren över den kolumnrubrik som du vill flytta. Håll nere vänster musknapp, dra kolumnrubriken till önskad plats och släpp därefter musknappen.

Ändra bredd på kolumner

Flytta muspekaren till höger- eller vänsterkanten på den kolumnrubrik du vill ändra bredd på. Håll nere vänster musknapp och ändra till önskad bredd.

Välja vilka kolumnrubriker som ska synas/döljas

Högerklicka var som helst i Uppdragsvyn. Välj alternativet Välj kolumner som ska visas. Fönstret Personliga inställningar visas. Under fliken Listvyer visas till vänster en flervalslista där du kan bocka för/av de rubriker som ska synas, respektive döljas i Uppdragsvyn. Klicka OK.

Visa information om uppdrag under muspekare

När funktionen är aktiverad innebär det att när du håller muspekaren över en rad i Uppdragsvyn, visas en ruta med information om uppdraget.
Välj menyalternativet Visa > Information om objekt under muspekare.

Ändra status på uppdrag

se Ändra status på uppdrag från Uppdragsvyn