Uppdrag/Åtgärd-fliken

Uppdrag (vänstra sidan av fliken)

Fria fält

Beroende på hur systemet är konfigurerat, finns här upp till tre fält där du kan kategorisera uppdraget. Välj lämliga alternativ i listorna.
Se: Fria fält

Uppdrag

Under de fria fälten finns textfältet Uppdrag där det finns möjlighet att ge en utförlig beskrivning av uppdraget. Du kan lägga till fördefinierade texter från en snabbvalslista i uppdragsbeskrivningen genom att klicka på plus-knappen ovanför fältet.
För att skapa en snabbvalslista se Snabbvalslistor

Intern notering

Fältet Intern notering används till sådan text som inte ska visas på rapport-utskrifter.
Om fältet Intern notering inte visas, klickar du på knappen med två nedåtriktade pilar under Uppdrag-fältet. Om knappen med pilarna är röd, indikerar det att det finns en intern notering på uppdraget. Klicka på knappen för att visa noteringsfältet.

Åtgärd (högra sidan av fliken)

Fria fält

Här kan du lägga information om eventuella åtgärder på uppdraget. Beroende på hur systemet är konfigurerat, finns det upp till tre fält för kategorisering av åtgärden och ett längre textfält för att kategorisera åtgärden.
Du kan lägga till fördefinierade texter i åtgärdsbeskrivningen genom att klicka på plus-knappen ovanför fältet.

Åtgärd

Under de fria fälten finns ett textfält, Åtgärd, där det finns möjlighet att göra en utförlig beskrivning av eventuella åtgärder på uppdraget.
Du kan lägga till fördefinierade texter i uppdragsbeskrivningen genom att klicka på plus-knappen ovanför fältet.

Intern notering

Fältet Intern notering används till sådan text som inte ska visas på rapport-utskrifter. Om fältet Intern notering inte visas, klickar du på knappen med två nedåtriktade pilar under Uppdrag-fältet. Om knappen med pilarna är röd, indikerar det att det finns en intern notering på uppdraget. Klicka på knappen för att visa noteringsfältet.