Tider-fliken

På fliken Tider visas alla registrerade tider som tillhör uppdraget.
Under listan visas en summering av det totala . Om du inte har markerat någon rad i listan avser summeringen alla tider på uppdraget. Om du har rader markerade avser summeringen de markerade raderna.

Registrera ny tid

 1. Klicka på Ny.
 2. Välj vilken Användare och Tidtyp det gäller.
 3. Fyll i specifikation för tidposten.
 4. Välj Påbörjat och Avslutat tid för tidsposten. (T.ex.11.00 – 12.00.)
 5. Välj ifall tidposten ska faktureras eller ej. (T.ex. kanske man inte ska fakturera interntid medan man däremot fakturerar arbetstid)
 6. Välj att fylla i övrig info (Det mesta är redan förifyllt beroende på hur du konfigurerat ditt system).
 7. Klicka på Ok.
 8. Den registrerade tiden kopplas till aktuellt uppdrag.

Visa/ändra tid

 • Alt 1:
 1. Markera en rad i listan.
 2. Klicka på Ändra.
 • Alt 2:
 1. Dubbelklicka på en tid i listan.

Ta bort tid

 1. Markera en rad i listan.
 2. Klicka på Ta bort.