Info-fliken

Uppdragsnr

Ett nytt uppdrag tilldelas automatiskt uppdragsnr enligt en löpande nummerserie. Se: Nummerserier
Du kan ange uppdragsnr manuellt om du inte vill använda det löpande numret.
Uppdragsnr måste inte vara unikt, utan det är teoretiskt möjligt att ha flera uppdrag med samma nummer (dock inget vi rekommenderar. Kontakta Erisma för mer info).

Status

Ett nytt uppdrag får automatiskt status Planerat.
Uppdraget kommer automatiskt att ändra status efterhand som utföraren tar emot det, uppdraget påbörjas, blir klart etc (Gäller i handdatorn, i desktop endast manuell ändring).

Prioritet

Med prioritet anger du om uppdraget är akut, hög- eller låg-prioriterat osv.
Prioriteten kan bl.a. styra färgen på uppdrag i listor så att t.ex. akuta uppdrag “sticker ut” och syns tydligt.

Projekt

Du kan fritt ange ett projektnr eller projektnamn i fältet.
Du kan också välja bland befintliga projekt i listan (Kontakta gärna Erisma för info om våran tilläggsmodul Projektmodulen).
Med tilläggsfunktionalitet kan du välja projekt och hämta projektinformation från externa system.

Planerat datum och tidpunkt

Klicka på välj-knappen för att ange när uppdraget är planerat att utföras.

Fast tidsbokning

Här ställer du in ifall uppdraget ska vara tidsbokat och påbörjas på exakt angivet datum och klockslag.

Någon gång under perioden

Uppdraget ska utföras någon gång under den angivna perioden, men behöver inte nödvändigtvis uppta hela perioden. T.ex. kan ett uppdrag planeras att utföras vecka 12, men kommer endast att ta 1 timme att utföra. Utföraren kan då välja valfri tidpunkt för uppdraget under veckan.

Tider

Uppdraget är planerat att utföras någon gång mellan två klockslag, på samma eller olika dagar.

Dag

Uppdraget är planerat att utföras någon gång under en eller flera dagar.

Vecka

Uppdraget är planerat att utföras någon gång under en eller flera veckor.

Månad

Uppdraget är planerat att utföras någon gång under en eller flera månader.

Påminnelse

Om du vill bli få en påminnelse om ett uppdrag, klicka på symbolen med klockan på uppdragskortet. Fönstret Påminnelse visas. Klicka på pilen vid scrollistan för att se vilka tidsalternativ som finns. Välj hur långt innan uppdraget är planerat du vill ha en påminnelse och klicka på OK.
När det tiden för påminnelsen infaller, dyker rutan Påminnelse-uppdrag upp på skärmen. I rutan finns bland annat en länk till uppdraget det gäller. Klicka på länken om du vill komma direkt till Uppdragskortet.

Om du vill skjuta fram påminnelsen till ett senare tillfälle, kan du använda funktionen Viloläge. Längst ner i fönstret väljer du i scrollistan när du vill bli påmind igen. När du valt tid, klicka på Viloläge.
Om du vill ta bort påminnelsen: klicka på Stäng.

Uppskattad tidsåtgång

Du kan ange en uppskattad tidsåtgång för uppdraget. Fältet kan annars lämnas tomt.
Uppskattad tidsåtgång används bl.a. för längden på uppdragets stapel i kalendern.

Registrerat

Fältet visar vem som registrerat uppdraget och vid vilken datum och tidpunkt.

Ansvarig

Den som är ansvarig för ett uppdrag har behörighet att ändra grunduppgifterna på uppdraget (alla fält på Info-fliken samt uppdragsfälten på fliken Uppdrag/Åtgärd). T.ex. gäller det projekt, prioritet, planerat datum, utförare, kund, kontaktpersoner, objekt och uppdragstext.
Om du anger samma person som ansvarig och utförare så har personen full behörighet till alla fält på uppdraget.
Om du inte anger samma person som ansvarig och utförare så har utföraren endast behörighet till åtgärdsfälten, tider och material.

Utförs av

Utförare är den eller de personer som ska utföra själva uppdraget.
Det är möjligt att lägga uppdrag på kö (användaren med namnet (Kö)) för senare tilldelning av utförare.
Om knappen XXX till höger om fältet Utförare är intryckt så kan flera utförare väljas till samma uppdrag genom att kryssa för dem i listan.

Kund

Du väljer vilken kund uppdraget gäller genom att:

  1. skriva in kundnr i Kundnr-fältet och flytta markören till nästa fält (alt. tabba).
  2. klicka på välj-knappen och söka en kund i det nya fönster som visas.

Du kan skriva in ett kundnamn manuellt i Kund-fältet om t.ex. kunden saknas i kundregistret och du inte önskar lägga upp ny kund. Kundnr-fältet töms då för att indikera att kunden inte är kopplad till kundregistret.

Beställare

I listan väljer du beställare bland kundens kontaktpersoner.
Du kan skriva in ett namn fritt i fältet om personen saknas i listan
(Tips: Skriver du manuellt in ett namn och sedan klickar på … direkt till höger skapar du upp den nya kontaktpersonen).

Kontakt

I listan väljer du kontaktperson bland kundens kontaktpersoner.
Du kan skriva in ett namn fritt i fältet om personen saknas i listan.

Prislista

Prislista för uppdraget sätts automatiskt om den valda kunden är kopplad till en prislista, men du har också möjlighet att fritt välja vilken prislista som uppdraget ska använda sig av.
Prislistan används för prissättning av tider och material som registreras på uppdraget.

Objekt

Du väljer vilket objekt uppdraget gäller genom att klicka på pilen till höger om respektive fält.
Du kan börja med att välja objekt på högsta nivån först, därefter fortsätta med nästa nivå osv. Alternativt kan du välja objekt på valfri nivå direkt, varvid de överliggande nivåerna (inklusive kund) sätts automatiskt.

Om du vill ångra ditt val av objekt: Klicka på pilen till höger om önskad objektsnivå. Fönstret Välj objekt visas. Klicka på knappen Ångra val. Fönstret försvinner och objektet med dess underkategorier försvinner från Infofliken. Nu kan du välja objekt på nytt.