Fler uppgifter-fliken

På fliken Fler uppgifter finns egna fält (s.k. extrafält).

  • Du kan välja vilken kategori av fält du vill se.
  • Om du väljer alternativet (Alla) så visas samtliga fält.
  • Om alla fält inte får plats i fönstret samtidigt så visas en rullista till höger där du kan scrolla genom listan med fält.