Dokument-fliken

På fliken Dokument visas dokument som lagts till på uppdraget.

Typer av dokument som kan läggas till är:

 • Bifogade dokument (Du kan bifoga bl.a. PDF-dokument, Word-dokument, bilder, ritningar etc. Dessa sparas i databasen när du bifogat dem.)
 • Länkade dokument (Du kan länka bl.a. PDF-dokument, Word-dokument, bilder, ritningar etc. Här ligger enbart länken till dokumenten, vilket innebär att ifall dokumentet flyttas så kan det ej öppnas från Mobigo)
 • Editable document (Redigerbara dokument)
 • Checklistor (kräver att man har tillgång till Checklist-modulen alt. Kyl-modulen)

Är dokumentet grönfärgad så är utcheckat till din egen handdator. Är den rödfärgad så är dokumentet utcheckat till någon annan användares handdator (OBS! Gäller enbart i Windows Mobile).

Förhandsgranskning

Om du kryssar i rutan Visa förhandsgranskning visas en förhandsgranskning av det markerade dokumentet i Förhandsgranskningsrutan. Observera att det inte är alla typer av dokument som kan förhandsgranskas.

Skapa nytt dokument

 1. Klicka på Nytt…
 2. Välj vilken typ av dokument du vill skapa.

Öppna/redigera dokument

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka på Öppna.

Skriv ut

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka på Skriv ut.

Arkivera

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka på Arkivera.

I hjälpavsnittet Arkivera dokument kan du läsa mer om arkivering av dokument.

Ångra arkivering

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka höger musknapp.
 3. Välj Ångra arkivering i menyn som visas.

I hjälpavsnittet Arkivera dokument kan du läsa mer om arkivering av dokument.

Checka ut

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka höger musknapp.
 3. Välj Checka ut i menyn som visas.

I hjälpavsnittet Utcheckning av dokument kan du läsa mer om utcheckning av dokument.

Checka in

 1. Markera ett utcheckat dokumentet i listan.
 2. Klicka höger musknapp.
 3. Välj Checka in i menyn som visas.

I hjälpavsnittet Utcheckning av dokument kan du läsa mer om utcheckning av dokument.

Ångra utcheckning

 1. Markera ett utcheckat dokumentet i listan.
 2. Klicka höger musknapp.
 3. Välj Ångra utcheckning i menyn som visas.

I hjälpavsnittet Utcheckning av dokument kan du läsa mer om utcheckning av dokument.

Ta bort

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka på Ta bort.

Byt namn

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka på Byt namn.

OBS! Om du har markerat ett dokument av typen Länk så visas knappen Redigera länk istället för Byt namn.

Redigera länk

 1. Markera dokumentet i listan.
 2. Klicka på Redigera länk.

OBS! Knappen Redigera länk visas endast om ett dokument av typen Länk är markerat.