Uppdrag (fönster)

När du skapar eller redigerar uppdrag visas fönstret Uppdrag. Observera att beroende på hur ditt system är konfigurerat så kan fler eller färre flikar än nedanstående visas:

Flikar