Ta bort uppdrag

Info
När du tar bort ett uppdrag försvinner det helt och hållet (inklusive ingående tider, material etc)
från databasen och åtgärden kan inte ångras. Gamla uppdrag bör arkiveras istället för att tas bort.

Ta bort uppdrag från Uppdragsvyn

  • Markera ett eller flera uppdrag i uppdragslistan. Välj menyalternativ Redigera > Ta bort.
  • Markera ett eller flera uppdrag i uppdragslistan. Klicka med höger musknapp och välj Ta bort i menyn som visas.

Ta bort uppdrag från Kalendern

  • Markera ett uppdrag i kalendern. Välj menyalternativ Redigera > Ta bort.
  • Markera ett uppdrag i kalendern. Klicka med höger musknapp och välj Ta bort i menyn som visas.

Se även