Söka uppdrag

Samtliga sökningar sker från Uppdragsvyn. Börja en ny sökning genom att:

  1. Gå till Uppdragsvyn.
  2. Se till att alternativet Alla uppdrag är valt vid Urval.
  3. Klicka på knappen Återställ filter som finns längst till höger i filterraden, så att alla uppdrag visas, oavsett datum, utförare etc.

Därefter kan du söka enligt nedan.

Söka uppdrag på utförare

  1. Välj utförare i listan Utförare på filterraden.

(Om Utförare inte visas på filterraden: Klicka på fältet som har en liten nedåtpekande pil (strax till höger om statusalternativen) på filterraden. Välj alternativet Utförare.)

Söka uppdrag på datum (intervall)

  1. Välj typ av datumintervall med knapparna 1 (dag), 7 (vecka), 31 (månad) eller X (valfritt intervall) på filterraden.
  2. Välj sedan datum, vecka, månad eller startdatum + antal dagar i filterraden. Olika alternativ är tillgängliga baserat på valet i punkt 1.

Söka uppdrag på uppdragsstatus

  1. Klicka för de olika statusalternativen (längst till vänster på filterraden). Flera olika status-alternativ kan kombineras.

Söka uppdrag på ansvarig

  1. Välj ansvarig i listan Ansvarig på filterraden.

(Om Ansvarig inte visas på filterraden: Klicka på fältet som har en liten nedåtpekande pil (strax till höger om statusalternativen) på filterraden. Välj alternativet Ansvarig.)

Söka efter fri text

  1. Ange de ord du söker efter i snabbfiltret längst ner under uppdragslistan. Uppdragslistan uppdateras automatiskt till att enbart visa de uppdrag som innehåller alla angivna ord.