Skriva ut servicerapport

  1. Markera ett eller flera uppdrag (i Uppdragsvyn eller Kalendern).
  2. Välj menyalternativ Arkiv > Skriv ut (eller tryck snabbtangent Ctrl+P).
  3. Välj mallen Servicerapport.
  4. Välj skrivare i listan Skrivare.
  5. Tryck på knappen Skriv ut.