Skicka uppdrag

OBS! Skicka uppdrag är ett kundanpassat verktyg. För att beställa detta vänligen kontakta Erisma.

Skicka-funktionen kan användas t.ex. för att snabbt skicka ut SMS till tekniker vid akuta uppdrag eller för att skicka avrapportering för klart uppdrag till kund (ev. med bifogad servicerapport i pdf-format).

Förutsättningar:
  • För att kunna skicka uppdrag som sms måste man ha en tjänst som gör om mail till sms. Detta går att beställa via en tredjepartsleverantör, t.ex. eran telefon/bredbandsoperatör.
  • Det måste finnas en konfigurerad SMTP-server som Mobigo kan använda sig av. Kontakta eran IT-avdelning/konsult för att få hjälp med detta. Inställningarna i Mobigo gör man under Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Epost. Se till att testa kopplingen innan ni går vidare.
  • Det måste finnas ett verktyg i Mobigo som kan skicka dessa mail (som görs om till sms). Kontakta konsult hos Erisma för att få hjälp med att plocka fram ett sådant verktyg.
Skicka uppdrag från Uppdragsvyn eller Kalendern
  1. Markera ett eller flera uppdrag i listan eller kalendern.
  2. Klicka höger musknapp och välj Skicka eller välj meny Arkiv > Skicka markerade uppdrag.
  3. Om det finns flera aktiverade metoder för att skicka uppdrag får du möjlighet att välja metod.
  4. Beroende på vilken metod uppdraget skickats med får du också möjlighet att välja mottagare och/eller meddelandeformat.

Se även