Sammanfoga uppdrag

Sammanfoga uppdrag innebär att du sammanfogar informationen från två eller fler uppdrag till ett enda uppdrag.
De ursprungliga uppdragen kommer att försvinna och ersättas med det nya. Vid sammanfogning kopieras även ingående tider, material, dokument etc från de ursprungliga uppdragen till det nya.

Info
Endast uppdrag med status Klart kan sammanfogas.

Sammanfoga uppdrag i Uppdragsvyn

  1. Markera två eller fler uppdrag.
  2. Välj menyalternativ Redigera > Sammanfoga uppdrag.
  3. Nu skapas ett nytt uppdrag med den sammanfogade informationen från de markerade uppdragen.
  4. Om du skulle ångra dig har du nu möjligheten att trycka Avbryt varvid hela åtgärden avbryts och de ursprungliga uppdragen finns kvar.
  5. Gör eventuella justeringar på det sammanfogade uppdraget och tryck sedan Ok.

Se även