Rapportera åtgärd, tid och material

  1. Öppna uppdraget för redigering (se Redigera uppdrag).
  2. Gå till Uppdrag/åtgärd-fliken.
  3. Skriv in åtgärdstext i fältet Åtgärd (och ev intern åtgärdsnotering).
  4. Gå till Tider-fliken.
  5. Registrera tider på uppdraget.
  6. Gå till Material-fliken.
  7. Registrera material-rader på uppdraget.
  8. Gå till Info-fliken och ändra status till Mottaget, Pågående eller Klar beroende på uppdragets nya, önskade status (se Status (uppdrag)).
  9. Tryck Ok för att spara uppdraget.
Info
Observera att Mobigo sköter statusförändringar automatiskt om uppdrag synkas ut till handdator och återrapporteras från handdator.
Om uppdrag återrapporteras via Mobigo Desktop måste statusen hanteras manuellt (enligt ovan).