Klona uppdrag

Klona uppdrag innebär att du skapar en (nära nog) identisk kopia av ett annat uppdrag.

Info
Tider, material, dokument och Att göra-uppgifter kopieras inte till det nya uppdraget vid en kloning.

Klona uppdrag i Uppdragsvyn eller Kalendern

  1. Markera ett uppdrag.
  2. Välj menyalternativ Redigera > Klona uppdrag.
  3. Nu skapas ett nytt uppdrag med samma uppgifter som det markerade uppdraget (inklusive uppdragsnummer).
  4. Gör eventuella justeringar på uppdraget och tryck sedan Ok.
Info
Du kan enkelt klona ett uppdrag i Kalendern genom att hålla nere Ctrl-tangenten medan du klickar, drar och släpper ett befintligt uppdrag.

Se även