Exportera uppdrag

Export av uppdrag innebär att information om uppdraget (inklusive tider och material) skickas vidare till ett externt system, t.ex. affärssystemets faktureringsmodul eller motsvarande.

Exportera uppdrag från Uppdragsvyn eller Kalendern

  1. Markera ett eller flera uppdrag i listan eller kalendern.
  2. Välj meny Arkiv > Exportera.
  3. I dialogrutan som visas väljer du var du vill exportera uppdrag till (t.ex. namnet på ditt affärssystem).
  4. Kryssa för rutan Sätt automatiskt Arkiverat-flaggan om du vill att uppdrag som exporterats automatiskt ska arkiveras.
  5. Om du behöver göra inställningar för exporten kan du trycka på knappen Inställningar. Vilka inställningsmöjligheter som finns beror på vilken modul du markerat för exporten.
  6. Tryck Exportera för att exportera uppdrag.

Se även