Attestera uppdrag

Vid attestering märks uppdraget med datum & tidpunkt samt signatur för den som attesterat uppdraget.

Attestera uppdrag från Uppdragsvyn eller Kalendern

  • Öppna uppdraget för redigering. Sätt en bock i den önskade attestrutan under Attest och spara uppdraget genom att trycka Ok.
  • Markera ett eller flera uppdrag i listan eller kalendern. Klicka höger musknapp och välj Attestera (attestbenämning) eller välj meny Redigera > Attestera (attestbenämning).

Se även