Arkivera uppdrag

Att arkivera ett uppdrag innebär att du ändrar uppdragstatus till Arkiverat.
Läs mer om hur du ändrar uppdragsstatus i hjälpavsnittet Ändra status på uppdrag.
Uppdrag kan också arkiveras automatiskt vid faktura/order-export till affärssystem (se Exportera uppdrag).