Tidvyn

Tidvyn når du genom att klicka på huvudfliken Tider.
I Tidvyn visas en lista med registrerade tider. Här har du möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram just de poster du vill hitta.

Tidlistan

I hjälpavsnittet Lista kan du läsa om hur du väljer vilka kolumner du vill visa i listan, kolumnordning, storlek, sortering, markering av poster etc.

Urval

Ovanför tidlistan finns en rad med Urval. Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla tider om du inte vill använda något urval.

Filter

Ovanför tidlistan (under urvalsraden) finns en rad med ytterligare filtermöjligheter. Här kan du filtrera ut tider baserat på:
Uppdragsstatus (Planerat/Utskickat/Mottaget/Pågående/Klart/Arkiverat).
Klicka i knapparna för att visa eller dölja tider som tillhör uppdrag med respektive status.

Användare

Välj vems tider du vill se i listan.

Datum

Klicka i någon av knapparna om du vill filtrera på specifik dag (1), vecka (7), månad (31) eller valfritt intervall (X).
Du kan återställa filterraden så att den inte begränsar vilka tider som visas genom att klicka på knappen längst till höger på raden.

Snabbfilter

Under tidlistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på tiderna.

Info
Tidlistan visar det kombinerade resultatet av samtliga filter och urval. Om du valt ett urvalsalternativ, filtrerat på ett datumintervall och skrivit in ord i snabbfiltret så visas endast de poster som uppfyller samtliga kriterier.