Registrera ny tid

Registrera ny tid i Tidvyn

Välj menyalternativ Redigera > Ny tid.

Registrera ny tid i Kalendern

Välj menyalternativ Redigera > Ny tid.

Se även