Extrafält

Fria fält och Extrafält
Hur du kan lägga till och ändra egna fält i Mobigo.

Skapa nytt extrafält

 1. Välj i fältet Register i vilket register du vill skapa ett nytt fält.
 2. Klicka på Nytt.
 3. Ange egenskaper för fältet, se Extrafält (egenskaper).

Ändra befintligt extrafält

 1. Välj i fältet Register vilket register fältet tillhör.
 2. Markera fältet i listan.
 3. Klicka på Ändra.
 4. Ange egenskaper för fältet, se Extrafält (egenskaper).

Ta bort extrafält

Info
Observera att ALL data för extrafältet som tas bort också kommer att tas bort.
 1. Välj i fältet Register vilket register fältet tillhör.
 2. Markera fältet i listan.
 3. Klicka på Ta bort.
 4. Fundera en extra gång om du verkligen vill ta bort extrafältet innan du bekräftar.

Se även