Mobila användare

Mobilt - användande
Ställ in vilka användare som skall komma åt Mobigo mobilt.