Speciella dagar

Speciella dagar
Hur du lägger in speciella dagar i kalendern.

Skapa en typ av speciella dagar

 1. Klicka på knappen med fyrverkerier uppe direkt till höger om Typ-listan.
 2. Fyll i egenskaperna för denna typen av Speciella dagar. Välj sedan OK.

Ta bort en typ av speciella dagar

 1. Välj typen av speciella dagar du vill ta bort, i Typ-listan och välj sedan knappen med ett rött kryss uppe till höger om Typ-listan.

Ändra i en typ av speciella dagar

 1. Välj typen av speciella dagar du vill ta bort, i Typ-listan och välj sedan knappen med en penna på, uppe till höger om Typ-listan.
 2. Gör ändringar och välj sedan OK.

Skapa en speciell dag

 1. Välj vilken typ av speciell dag uppe i Typ-listan och därefter välj Ny nere till vänster i fönstret.
 2. Fyll i fälten och välj sedan OK.

Ta bort en speciell dag

 1. Välj vilken typ av speciell dag uppe i Typ-listan (eller (Alla)) och därefter välj Ta bort nere i mitten av fönstret.

Ändra en speciell dag

 1. Välj vilken typ av speciell dag uppe i Typ-listan (eller (Alla)) och därefter välj Ändra nere till vänster i fönstret.
 2. Gör Era ändringar och välj sedan OK.
 3. Importera speciella dagar

  1. Välj Importera nere till höger i fönstret.
  2. Hitta filen, markera den och välj Öppna.


  Info
  Det krävs rätt format på filen för att kunna tolkas av programmet. Se filformat nedan.

  Filformat

  För att importera en fil med speciella dagar krävs ett speciellt format.
  Exempel:

  ###SPECIELLA DAGAR###
  #Helgdag (2011);ff0000;0;1;1
  #Afton (2011);ff6820;0;1;1
  #Annan högtidsdag (2011);0000ff;1;1;0
  #Info (2011);32cd32;1;1;0
  Sveriges nationaldag & Svenska flaggans dag;Helgdag (2011);2011-06-06
  Internationella barndagen;Annan högtidsdag (2011);2011-10-03
  Kanelbullens dag;Annan högtidsdag (2011);2011-10-04
  

  Filen måste alltid börja med raden:

  ###SPECIELLA DAGAR###
  

  Sedan följer typerna av speciella dagar på formatet:

  #[namn] ([år]);[hexadecimal färgkod*];[1|0**];[1|0***];[1|0****]
  * Skrivs på formatet XXXXXX
  ** Visa inuti kalender i Kalender-vy (1 (sant) eller 0 (falskt))
  *** Visa ovanför kalender i Kalender-vy (1 (sant) eller 0 (falskt))
  **** Detta är normal arbetstid (dvs ej ledig tid) (1 (sant) eller 0 (falskt))
  

  Sist kommer alla speciella dagar på formatet:

  [namn];[typ (inkl. år)];[datum]