Snabbvalslistor

Snabbvalslistor
Hur du skapar och ändrar snabbvalslistor i Mobigo.
Snabbvalslistor används för att snabbt kunna välja olika alternativ eller infoga en förbestämd text, t ex välja Enhet för Artikel. Snabbvalslistor är olika listor i de olika kort som finns. I Lista-trädet finns alla snabbvalslistor gruperade inom respektive kategori.

Skapa val i snabbvalslista

  1. Välj först en snabbvalslista i Lista-trädet (till vänster) och klicka sedan Nytt under Listalternativ-rutan.
  2. En ny rad skapas i Listalternativ rutan där ni direkt kan skriva i texten för detta alternativ.
Klicka sedan Enter.

Ta bort val i snabbvalslista

  1. Välj först en snabbvalslista i Lista-trädet (till vänster) och markera raden med alternativet ni skulle vilja ta bort.
  2. Välj sedan Ta bort under Listalternativ-rutan.

Ändra i val i snabbvalslista

  1. Välj först en snabbvalslista i Lista-trädet (till vänster) och markera raden med alternativet ni skulle vilja ändra på.
  2. Texten i raden kommer att markeras och vara redo att skrivas över. Efter ändring klicka Enter.