Resurser

Resurser
Med resursfunktionen i Mobigo så kan ni lägga upp andra typer av resurser (förutom personalen) som krävs för att utföra uppdragen.
Kolumner som visas som standard är: Nr, Namn, Kategori, Artikel. Detta kan ändras genom att högerklicka i tabellen och välja Välj kolumner som visas i listan. Det är även möjligt att av-/aktivera stödlinjer, färgläggning av varannan rad och vilken färg som används för detta.

Skapa resurs

 1. Välj Ny nere till vänster under listan.
 2. Fyll i fälten.
  Nr och Namn måste fyllas i för att resursen ska skapas.
  För att välja Kategori måste det finnas kategorier inlagda i systemet. Se Snabbvalslistor för mer information.
 3. Välj sedan OK för att skapa resursen.

Ta bort resurs

 1. Markera resursen Ni skulle vilja ta bort i listan och välj sedan Ta bort under listan.

Ändra resurs

 1. Markera resursen Ni skulle vilja ändra på i listan och välj sedan Ändra under listan.
 2. Gör Era ändringar och välj sedan OK.
 3. Fältet Nr kan ej ändras.

Arkivera resurs

 1. Markera resursen Ni skulle vilja arkivera i listan och välj sedan Arkivera nere till höger under listan.
För att visa arkiverade resurser kryssa i Visa arkiverade