Prislistor

Prislistor
Mobigo har en inbyggd prislisthantering. Här lär du dig hur du kan lägga upp och ändrar dessa.

Skapa prislista

  1. Välj Ny nere till vänster i fönstret.
  2. 2. Fyll i fälten och välj sedan OK.

Ta bort prislista

  1. Markera Prislistan som ska tas bort och välj Ta bort nere i mitten av fönstret.

Ändra i prislista

  1. Markera Prislistan som ska ändras och välj Ändra nere till vänster i fönstret.
  2. Gör Era ändringar i prislistan (Fältet Nr kan ej ändras) och välj sedan OK.