Grupper

Hantera grupper
Med grupphantering i Mobigo kan du göra ytterligare kategoriseringar.

Under Grupper kan man skapa och ta bort grupper av Användare, Kunder, Artiklar, Tidtyper och Leverantörer, samt placera medlemmar i dessa grupper.

Skapa grupp

  1. För att skapa en grupp välj vilken typ av grupp du vill skapa uppe i Typ listan (valfritt). Välj sedan Ny nere till vänster.
  2. Fyll i Namn, valfri Notering samt Typ.
  3. Lägg till Poster (vilket kan vara Användare, Kunder, Artiklar, Tidtyper eller Leverantörer beroende på vad Ni valt som Typ av grupp) genom att välja Lägg till nere till vänster i fönstret.
  4. Välj en post genom att markera den i listan och klicka på Välj till höger i fönstret.

Ta bort grupp

  1. Välj vilken Grupp som ska tas bort genom att välj vilken Typ av grupp det är samt markera den i listan som visas. Välj sedan Ta bort nere i mitten i fönstret.

Ändra i grupp

  1. Välj vilken Grupp som ska ändras genom att välja vilken Typ av grupp det är samt markera den i listan som visas. Välj sedan Ändra nere till vänster i fönstret.
  2. Under fliken Info kan Ni ändra Namn, Typ och Notering i gruppen.
  3. Under fliken Poster kan ni lägga till, ta bort samt ändra Poster. Genom att markera en Post och välja Öppna får ni upp kortet för denna Posten och kan därigenom ändra den.