Arbetsgrupper

Hantera arbetsgrupper
Med hjälp av arbetsgrupper i Mobigo kan du ställa in vilken typ av information de skall ha tillgång till.

Under Arbetsgrupper ställer man in vilka Kunder, Objekt samt Artiklar användarna i de olika arbetsgrupperna ska ha tillgång till.
Arbetsgrupper

  1. För att skapa en arbetsgrupp tryck på plusset (+) till höger om snabbvalslistan. Fyll sedan i namnet på arbetsgruppen du vill skapa och tryck Ok.
  2. Välj sedan vilken Arbetsgrupp du vill redigera.
  3. Välj sedan vilka kategorier av kunder arbetsgruppen ska ha tillgång till. Klicka på den gröna pilen för att lägga till dem i arbetsgruppen.

  4. Gör om samma förfarande för Objekt och Artiklar.
  5. För att se vilka poster arbetsgruppen har möjlighet att se, tryck på knappen Visa Poster.