Användare

Användarlistan

Användarhantering
Lägg till, ta bort och redigera information för användare i Mobigo.

Under Användare har man tillgång till en lista över aktiva användare. Det är även här man skapar/redigerar och tar bort användare.
Har man passiva användare syns de som skuggade i listvalet. Vill man se arkiverade användare får man kryssa i rutan Visa arkiverade längst nere till höger.

Kolumner som visas som standard är: Namn, Signatur, Arbetsgrupp, Behörighetsprofil och Notering.
Man kan välja att visa fler kolumner genom att högerklicka i användarlistan och klicka på Kolumner. Välj sedan vilka kolumner som ska visas.

Info
För att skapa en ny användare, klicka på knappen Ny längst nere. För att redigera eller ta bort en användare, markera användare i listan och klicka sedan på Öppna alt. Ta bort.

Under knapparna Ny, Öppna och Ta bort finns information om hur många användare som ligger upplagda samt hur många användare man har möjlighet att skapa/lägga till.
Detta styrs av era licenser, dvs ifall ni behöver lägga fler användare och ej har tillgång till detta behöver ni uppdatera era licenser. Kontakta Erisma Support alt. eran kundansvarig hos Erisma för hjälp med detta.

Användarkortet

På användarkortet fyller du i användaren uppgifter.

 1. Namn – Här fyller du i användarens namn.
 2. Signatur – Här fyller du i den signatur du vill att användaren ska använda.
 3. Status – Här fyller du i vilken status du vill att användaren ska ha. Standard är Aktiv men man kan även välja Passiv eller Arkiverad.
 4. Info
  A. Aktiv – Innebär att användaren är en aktiv användare av systemet, man kan både logga in och använda desktop samt bli aktiverad som mobilanvändare.
  B. Passiv – Innebär att du ej kan logga in och använda systemet själv. Däremot kan du bli lagd som utförare på uppdrag, bli registrerad på tider mm.
  C. Arkiverad – Innebär att ej längre finns i systemet. Fördelen med att arkivera en användare istället för att ta bort den är att användarens gamla uppdrag och tider fortfarande ligger kvar med användarens signatur.
 5. Lösenord – Tryck på Ändra för att skapa/ändra användarens lösenord.
 6. Kontaktuppgifter – Här fyller du i användarens uppgifter som telefonnummer, faxnummer och epost-adress.
 7. Frifält – Här fyller ni i era fria fält på användaren. Eftersom ni själva bestämmer vilka fält ni vill ha kan det stå vilken som helst. I exemplet nedan är det Privat Tel.
 8. Arbetsgrupp – Här ställer du in vilken arbetsgrupp användaren tillhör.
 9. Behörighetsprofil – Här ställer du in vilken behörighetsprofil användaren ska tillhöra.
 10. Notering – Här fyller du i noteringar som tillhör användaren.

Grupper

Under Grupper listas det vilka grupper användaren tillhör. För att lägga till eller ta bort grupper som användaren tillhör, välj Lägg till eller Ta bort längst nere i fönstret.

Dokument

Under Dokument kan man se vilka dokument som är kopplade till användaren.