Mål/Nyckeltal

Mål och Nyckeltal
Med Mål och Nyckeltal visar man snabbt och överskådligt hur verksamheten går. Här får du en introduktion för hur du konfigurerar Mål och Nyckeltal.