Format

Format
Ändra formatteringen på pris, tid, och hur de olika registerna skall visas.