Behörighet

Info
Enbart för systemadministratörer!
Behörigheter
Hur du ställer in behörigheter för användare i systemet.

För att ställa in användarnas behörigheter gå till Mobigo > Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Behöriget.

  1. Börja med att välja vilken behörighetsprofil det är du vill ställa in under punkt 1, och välj sedan vilka rättigheter du vill ställa in under punkt 2:

Registeråtkomst

Här under ställer du in vilka register de olka behörighetsprofilerna får se samt hur de får använda dem.
Se exempel nedan:

  1. Användare med behörighetsprofil “Användare” har enbart rättighet att läsa/ändra/skapa/ta bort sina egna uppdrag samt de uppdrag som utförs av användare i samma arbetsgrupp. De ser även bara de objekt som arbetsgruppen har rättighet till (Detta ställer man in under Grundregister > Arbetsgrupper). Detsamma gäller artiklar och kunder.
  2. Användare med behörighetsprofil “Användare” har rättighet att läsa/ändra/skapa/ta bort allas uppdrag oavsett vem som utför dem. De ser även alla objekt, kunder och artiklar, oavsett vilken arbetsgrupp de tillhör
  3. Användare med behörighetsprofil “Användare” har enbart rättighet att läsa/ändra/ sina egna uppdrag, ingen annans. De kan dock inte skapa/ta bort sina egna uppdrag. De ser inga objekt, kunder eller artiklar.

Funktioner

Under Funktioner ställer du in vilka funktioner de olika behörighetsprofilerna har rättighet till.
I exemplet nedan har behörighetsprofil “Användare” rättighet att ändra personliga inställningar, administrera uppdrag och att vara ansvarig på ett uppdrag. De har däremot inte rättighet att t.ex. exportera uppdrag och att attestera tider.

Att göra

Här ställer du in vilka Att göror användarna ska ha rättighet att skapa och/eller utföra.

Flikar

Här ställer du in vilka flikar användarna har rättighet att se i desktop.

Mobila vyer

Här ställer ni vilka mobila vyer användarna ska ha rättighet till i handdatorn.

Mål/Nyckeltal

Här ställer du in vilka Mål och Nyckeltal användarna ska ha rättighet till.
Exempel 1: Belopp att fakturera (Gemensamt Mål/Nyckeltal) – Kryssa i Visa Eget för att se Mål och Nyckeltalet. Ifall det inte är ikryssat syns det inte på NU-sidan.
Exempel 2: Pågående arbete (Personligt Mål/Nyckeltal) – För att användarna ska se Mål/Nyckeltalet ska man kryssa i Visa Eget och Ingår i. Vill man även se Mål/Nyckeltalet för de andra användarna, kryssa i Visa Alla

Rapporter

Här ställer man in vilka rapporter användarna ska ha möjlighet att skapa/skriva ut.

Tidtyper

Här under ställer man in vilka tydtyper användarna ska ha möjlighet att välja när de skapar en ny tid.

Tilläggsmoduler

Här under ställer man in vilka tilläggsmoduler användarna ska ha rättighet.

Urvalsfrågor

Här ställer man in vilka Urvalsfrågor användarna ska ha möjlighet att välja på de olika flikarna i desktop samt i Mobigo Mobile.

Verktyg

Här ställer man in vilka verktyg användarna har rättighet att använda i desktop.