Att-göra

Attgöra
Genom att aktivera denna funktion får du möjlighet att lägga upp små påminnelser/aktiviteter.