Ta bort order

Info
När du tar bort en order försvinner den helt och hållet (inklusive ingående orderrader, dokument etc) från databasen och åtgärden kan inte ångras. Gamla order bör arkiveras istället för att tas bort.

Ta bort order från Ordervyn

Alt 1.

    Markera en eller flera order i orderlistan.
    Välj menyalternativ Redigera > Ta bort.

Alt 2.

    Markera en eller flera order i orderlistan.
    Klicka med höger musknapp och välj Ta bort i menyn som visas.

Se även