Status (order)

Planerad

En planerad order har ännu inte skickats ut till eller påbörjats av säljaren.

Pågående

En pågående order finns i säljarens handdator men är inte klarmarkerad.

Klar

En klar order är klarmarkerad av säljaren (och finns inte längre i handdatorn).

Arkiverat

En arkiverad order har exporterats till affärsystem (som order eller fakturaunderlag) eller har manuellt markerats som arkiverad. Arkiverade order finns alltid fullt sökbara i historiken.

Exempel på Mobigos automatiska hantering av uppdragsstatus

  1. En planerad order skapas på Kalle Carlsson i Mobigo Desktop (status Planerad).
  2. Kalle startar Mobigo Mobile i sin handdator och får ut ordern (status Pågående).
  3. Alternativ: Kalle skapar en ny order direkt i handdatorn (utan att ordern är klarmarkerad) (status blir då också Pågående).
  4. Kalle klarmarkerar ordern i handdatorn. Ordern finns nu inte längre i Kalles handdator (status Klar).
  5. Ordern exporteras till affärssystemet som order (status Arkiverad).