Ordervyn

Ordervyn når du genom att klicka på huvudfliken Order.
I Ordervyn visas en lista med order. Här har du möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram just de order du vill hitta.

Orderlistan

I hjälpavsnittet Lista kan du läsa om hur du väljer vilka kolumner du vill visa i listan, kolumnordning, storlek, sortering, markering av poster etc.

Urval

Ovanför orderlistan finns en rad med Urval. Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla order om du inte vill använda något urval.

Filter

Ovanför orderlistan (under urvalsraden) finns en rad med ytterligare filtermöjligheter. Här kan du filtrera ut order baserat på:

Status (Planerad/Pågående/Klar/Arkiverad).

Klicka på knapparna (med status symboler) för att visa eller dölja order med respektive status.

Säljare, Registrerat eller orderfält

Välj vilket fält du vill filtrera på genom att klicka på rubriken (som är försedd med en liten pil). Välj därefter alternativ i listan.

Datum

Klicka i någon av knapparna om du vill filtrera på specifik dag (1), vecka (7), månad (31) eller valfritt intervall (X).
Du kan återställa filterraden så att den inte begränsar vilka order som visas genom att klicka på knappen längst till höger på raden.

Snabbfilter

Under orderlistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på orderna.

Info
Orderlistan visar det kombinerade resultatet av samtliga filter och urval. Om du valt ett urvalsalternativ, filtrerat på ett datumintervall och skrivit in ord i snabbfiltret så visas endast de poster som uppfyller samtliga kriterier.