Rader-fliken

På fliken Rader visas alla registrerade orderrader som tillhör ordern i en lista.
Under listan visas en summering. Om du inte har markerat någon rad i listan avser summeringen alla orderrader på ordern. Om du har rader markerade avser summeringen de markerade raderna.

Orderradslistan

I hjälpavsnittet Lista kan du läsa om hur du väljer vilka kolumner du vill visa i listan, kolumnordning, storlek, sortering, markering av poster etc.

Registrera ny orderrad

  • Klicka på Ny.

Den registrerade orderraden kopplas till aktuell order.

Visa/ändra orderrad

  • Markera en rad i listan. Klicka på Ändra.
  • Dubbelklicka på en orderrad i listan.

Ta bort orderrad

  • Markera en rad i listan. Klicka på Ta bort.