Notering-fliken

I fältet Notering kan du ange en längre noteringstext som tillhör ordern. Du kan lägga till fördefinierade texter i noteringen genom att klicka på Plus-knappen.

Det finns också en Intern notering som används för text som inte ska komma med på rapport-utskrifter. Om fältet Intern notering inte visas så klickar du på knappen längst ner till höger under noteringsfältet. Om knappen är röd så indikerar det att det finns en intern notering på ordern.