Logg-fliken

När ett uppdrag redigeras på något sätt, registreras och visas detta i en lista i loggfliken. Varje förändring presenteras tillsammans med information om datum, tid, en förklarande text och signatur.