Info-fliken

Ordernr

En ny order tilldelas automatiskt ordernr enligt en löpande nummerserie.
Du kan ange ordernr manuellt om du inte vill använda det löpande numret.
Ordernr måste inte vara unikt, men vi rekommenderar att hålla de unika då det underlättar för er i orderhanteringen.

Status

En ny order får automatiskt status enligt systeminställningarna.
Ordern kommer automatiskt att ändra status efterhand som det synkas ut till handdatorn, ordern påbörjas, blir klar etc.

Orderdatum

Datum då ordern mottagits.

Lev.datum

Datum då ordern avses levereras.
(ingående orderrader kan ha avvikande leveransdatum)

Registrerad

Fältet visar vem som registrerat ordern och vid vilken datum och tidpunkt.

Säljare

Säljare för ordern.

Kund

Du väljer vilken kund uppdraget gäller genom att:

  1. skriva in kundnr i Kundnr-fältet och flytta markören till nästa fält.
  2. klicka på välj-knappen och söka en kund i det nya fönster som visas.

Du kan skriva in ett kundnamn manuellt i Kund-fältet om t.ex. kunden saknas i kundregistret och du inte önskar lägga upp ny kund. Kundnr-fältet töms då för att indikera att kunden inte är kopplad till kundregistret.

Beställare

I listan väljer du beställare bland kundens kontaktpersoner.
Du kan skriva in ett namn fritt i fältet om personen saknas i listan.

Prislista

Prislista för ordern sätts automatiskt om den valda kunden är kopplad till en prislista, men du har också möjlighet att fritt välja vilken prislista som ordern ska använda sig av.
Prislistan används för prissättning av orderrader som registreras på ordern.

Leveransadress

Du väljer någon av kundens leveransadresser ur Adress-registret genom att klicka på välj-knappen till höger om fältet Namn.
Om du inte vill använda någon av de existerande leveransadresserna kan du skriva in leveransadressen manuellt.
(Om du redan valt en existerande leveransadress måste du först tömma Namn-fältet för att kunna skriva in en adress manuellt.)

Leverantör

Via leverantörsfältet kopplar du ordern i sin helhet till en leverantör (tillverkare eller grossist).
Du väljer leverantör genom att klicka på välj-knappen till höger om fältet.
(ingående orderrader kan ha avvikande leverantörer)