Order (fönster)

När du registrerar eller redigerar order visas fönstret Order. Observera att beroende på hur ditt system är konfigurerat så kan fler eller färre flikar visas.