Exportera order

Export av order innebär att information om ordern (inklusive orderrader) skickas vidare till ett externt system, t.ex. affärssystemets ordermodul eller motsvarande.

Exportera order från ordervyn

  1. Markera en eller flera order i listan.
  2. Välj meny Arkiv > Exportera.
  3. I dialogrutan som visas väljer du var du vill exportera order till (t.ex. namnet på ditt affärssystem eller textfil).
  4. Kryssa för rutan Sätt automatiskt Arkiverat-flaggan om du vill att order som exporterats automatiskt ska arkiveras.
  5. Om du behöver göra inställningar för exporten kan du trycka knappen Inställningar. Vilka inställningsmöjligheter som finns beror på vilken modul du markerat för exporten.
  6. Tryck Exportera för att exportera order.

Se även