Arkivera order

Att arkivera en order innebär att du ändrar orderstatus till Arkiverad.
Läs mer om hur du ändrar orderstatus i hjälpavsnittet Ändra status på order.
Order kan också arkiveras automatiskt vid export till affärssystem (se Exportera order).

Se även