Ändra status på order

Normalt sett hanteras status på order helt automatiskt av Mobigo. Det kan dock finnas tillfällen då du vill ha möjlighet att ändra status på en order manuellt.

Ändra status på en order från Ordervyn

Alt 1:

    Öppna ordern för redigering.
    Välj ny status i fältet Status och spara ordern genom att trycka Ok.

Alt 2:

    Markera en eller flera order i listan.
    Klicka höger musknapp och välj Status > (önskad status) eller välj meny Redigera > Status > (önskad status).

Se även