Redigera objekt

För att redigera ett objekt, öppnar man upp Objektskortet och ändrar de uppgifter man vill. Tänk på att man inte kan ha fler än ett objekt med samma nummer.