Info-fliken

Nr

Beroende på hur systemet är konfigurerat, tilldelas varje nytt objekt ett nummer enligt en löpande nummerserie.
Du kan ange objektsnummer manuellt om du inte vill använda det löpande numret.
Objektsnumret måste vara unikt, dvs det kan inte finnas flera objekt i systemet med samma nummer.

Benämning

Benämning på objektet.

Kategori

Den kategori objektet tillhör. Kategorin kopplas till en eller flera arbetsgrupper. På så sätt kan man påverka vilka medarbetare som ska ta del av vilka objekt.

Fritt fält 1-4

Benämning och användningen på dessa fält beror på hur systemet är konfigurerat.
Det kan finnas upp till fyra s.k. fria fält på denna flik.

Notering

Valfri noteringstext.
Om noteringstexten inleds med ett utropstecken (!) poppar noteringen upp varje gång objektet väljs på t.ex ett uppdrag.

Se även