Fler uppgifter-fliken

  • På fliken Fler uppgifter finns egna fält (s.k. extrafält).
  • Du kan välja vilken kategori av fält du vill se.
  • Om du väljer alternativet (Alla) så visas samtliga fält.
  • Om alla fält inte får plats i fönstret samtidigt så visas en rulllista till höger så att du kan scrolla genom listan med fält.