Objekt (fönster)

När du skapar eller redigerar objekt visas objektkortet. Observera att beroende på hur ditt system är konfigurerat så kan fler eller färre flikar visas.