Lägga upp nytt objekt

Lägg upp nytt objekt från Objektvyn

Systemet hanterar upp till fyra objektsnivåer. Beroende på hur systemet är konfigurerat, kan de olika objektsnivåerna ha olika namn.
Ett exempel på en objektshierarki kan vara Anläggning > Aggregat > Komponent.

För att skapa ett nytt objekt på någon av nivåerna:

  1. Gå in på fliken Objekt.
  2. Öppna upp kundträdet genom att klicka på + bredvid mappen med Kunder.
  3. Klicka på + bredvid önskad kund. Om det finns objekt inlagda kommer den första nivån objekt att visas. För att öppna upp eventellt fler nivåer, klicka på + -tecknet igen.
  4. Markera en kund eller ett objekt på önskad objektsnivå. Högerklicka.
  5. Välj det Ny… -alternativ som passar. Om du har markerat ett objekt, kan du välja mellan att antingen skapa ett nytt objekt på samma objektsnivå som du markerat eller att skapa ett objekt på nivån under. Om du har markerat en kund och väljer Ny…, kan du bara skapa objekt på första nivån.
  6. Ett nytt Objektkort visas. Lägg in uppgifter i de olika flikarna.
  7. Spara genom att klicka OK.